ఆత్మ వికాసం

10

Weight 50 g
Book Author

Swami Premeshananda

Pages

80

Binding

Paper Back

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-87-3

Availability


+ -

Share it:
Aatma Vikasam
ఆత్మ వికాసం
ఆత్మశక్తికి ఉన్న అపార సామర్థ్యం అది వెలుగులోనికి వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది. మనలో అంతర్నిహితంగా దాగి ఉన్న అనంత శక్తియుక్తులు నిర్మాణాత్మకంగా, క్రియాశీలకంగా ప్రకటితమైనప్పుడే మనకు వికాసం చేకూరిందని అర్థమవుతుంది. మహాత్ముల ఆలోచనలలో ప్రభవించి అక్షరరూపం పోసుకున్న సూచనలు అధ్యయనశీలురైన నేటి ఆధునిక విద్యార్థులకు ‘ఆత్మవికాసం’ పేరుతో మీకు అందిస్తున్నాం…
Weight 50 g
Book Author

Swami Premeshananda

Pages

80

Binding

Paper Back

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-87-3

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆత్మ వికాసం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *