ఆదర్శ మాతృమూర్తి

45

Weight 270 g
Book Author

Pages

272

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-6-3

Availability


+ -

Share it:
Adarsha Matrumoorti
శ్రీ శారదాదేవి దివ్య జీవిత కథ
దివ్యజనని శ్రీ శారదామాత యొక్క చరిత్ర ఈ ప్రచురణ. ఆమె తన భక్తజనులందరిని మాతృమూర్తిగా ఆదరించి, అభిమానించి వారి పాపములను తాను స్వీకరించి వారిని పునీతులను చేసిన దివ్యజనని. ఇందు ఆమె జీవిత చరిత్ర, వచనములు, ప్రసంగములు, వివేకానందుని లేఖలు మరియు ఉపదేశామృతము పొందుపరచబడినవి.
Weight 270 g
Book Author

Pages

272

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-6-3

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆదర్శ మాతృమూర్తి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,