అమృతస్య పుత్రాః

150

Weight 540 g
Book Author

Swami Vivekananda

Pages

160

Binding

Hard Bound

Publisher

Ramakrishna Math, Hyderabad

ISBN / Barcode

10009

Availability

Available


+ -

Share it:
Amrutasya Putrah
అమృతస్య పుత్రాః
మహోజ్జ్వల భావరాశి అనదగ్గ స్వామి వివేకానంద ఉపన్యాస పరంపర, రచనా వ్యాసంగాల సంక్షిప్త సమాహారమే ఈ అద్భుత గ్రంథం. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతే అసలైన మతం. అమృతత్వమే మన నిజ స్వభావం. ఇలాంటి ఎన్నో భావవీచికలచే పరిపూర్ణమైన గ్రంథరాజము. అన్ని వర్గాల వారికి అత్యంత అపురూపమైన జ్ఞాన సంపద. తప్పని సరిగా ప్రతి ఒక్కరూ చదివి అధ్యయనం చేయదగిన భావ తరంగిణి.
Weight 540 g
Book Author

Swami Vivekananda

Pages

160

Binding

Hard Bound

Publisher

Ramakrishna Math, Hyderabad

ISBN / Barcode

10009

Availability

Available

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అమృతస్య పుత్రాః”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,