అనంతరూపిణి

10

Weight 70 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-76-9

Availability


+ -

Share it:
Ananta Rupini
పలు దేవతా రూపాలలో శ్రీ శారదాదేవి
జగన్మాత పరాశక్తి స్వరూపమే ఈ అనంత ప్రకృతిలోగల నానావిధ రూపావిష్కరణ. అగ్నిలో దహనశక్తి ఉన్నట్లు ఈ యుగంలో శ్రీరామకృష్ణులలో ఆ శక్తిస్వరూపం శ్రీశారదామాతగా విరాజిల్లింది. మాతృవాత్సల్యంతో ఎడతెగని ప్రేమామృతం వెదజల్లుతూ తన దివ్యత్వాన్ని అనంతరూపాలలో వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి ఆమె ‘అనంతరూపిణి’గా విరాజిల్లారు.
Weight 70 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-76-9

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అనంతరూపిణి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,