ఆంతరిక జీవితానికి కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలు

30

Weight 130 g
Book Author

Pages

184

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-73-9

Availability


+ -

Share it:
Antarika Jeevitaniki Konni Margadarshaka Sutralu
ఆధ్యాత్మిక జీవనం – సాధనా మార్గం
అంతరంగ పిలుపుకి అర్థం ఏమిటి, ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి తోడ్పాటుని అందించేవి ఏమిటి, అంతరాయాలుగా ఏవి నిలుస్తాయి, వాటిని ఏ విధంగా అధిగమించాలి, వాసనలను నియంత్రించడం అంటే ఏమిటి, అహంకార నిర్మూలన ఎలా సాధ్యపడుతుంది… ఇత్యాది ఆసక్తికర అంశాలతో కూడుకుని ఉన్న ఈ పుస్తకం సాధకులకు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు ఎంతైనా తోడ్పడుతుంది.
Weight 130 g
Book Author

Pages

184

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-73-9

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఆంతరిక జీవితానికి కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,