అనుష్ఠాన వేదాంతం

20

Weight 80 g
Book Author

Pages

104

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-94-4

Availability


+ -

Share it:
Anushthana Vedantamu
అనుష్ఠాన వేదాంతం
వేదాంతం కేవలం జ్ఞానస్వరూపమేకాదు, అది ఆచరించదగ్గ కర్మ కూడా. బ్రహ్మజ్ఞానము బోధపడాలంటే వేదాంత ధర్మాలను అనుష్ఠించాలి. ధర్మానుష్ఠానానికి సంబంధించి స్వామి వివేకానంద చేసిన ఉపన్యాసముల సారం ఈ పుస్తకం. ఇందు సత్యకాముడు, శ్వేతకేతువు మొదలగు వారి కథలలో వేదాంత ధర్మాల ఆచరణ విశదీకరింపబడింది. స్వామి వివేకానంద యొక్క వేదాంత విశ్లేషణ, ఆచరణ మార్గములు అద్భుతమైన జ్ఞానజ్యోతిని అందరి హృదయాలలో వెలిగించగలవు.
Weight 80 g
Book Author

Pages

104

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-94-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అనుష్ఠాన వేదాంతం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,