అవతార వరిష్ఠ

15

Weight 60 g
Book Author

,

Pages

72

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-19-6

Availability


+ -

Share it:
Avataara Varishtha
అవతార విశేషాలు – శ్రీరామకృష్ణ అవతార విశిష్టత
భగవంతునికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. ఆయన అనేక విధాలుగా తన లీలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుని చైతన్యం విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ ఒక అవతారపురుషునిలోనే అతని దివ్యత్వం అధికంగా ప్రస్ఫుటమవుతుంది. అది ఎలాగంటే ఆవు శరీరమంతా పాలు ఉన్నప్పటికీ పొదుగు ద్వారా మాత్రమే మనం పాలను పొందగలం. ఇలా అవతార తత్త్వం యొక్క విభిన్న భావనలను, శ్రీరామకృష్ణుల అవతార విశిష్టతను ఈ పుస్తకం తెలియజేస్తుంది.
Weight 60 g
Book Author

,

Pages

72

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-19-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అవతార వరిష్ఠ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,