బాలలకు శ్రీరామకృష్ణుని కథ

30

Weight 90 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-17-2

Availability


+ -

Share it:
Baalalaku Sri Ramakrishnuni Katha
సచిత్ర శ్రీరామకృష్ణుల జీవిత చరిత్ర నీతికథా సహితం
నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఈ భావిభారత పౌరుల శీలనిర్మాణంలో అవతారపురుషుల జీవిత అధ్యయనం చక్కగా తోడ్పాటుని అందిస్తుంది. చిత్రాలతో కూడి ఉన్న కథల పుస్తకం సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తుంది. ఆకర్షణీయ చిత్రాలతో, తేటతెల్లమైన పదజాలంతో రూపొందించిన ఈ పుస్తకంలో చివరగా శ్రీరామకృష్ణులు తెలిపిన నాలుగు నీతి కథలు కూడా చేర్చబడినాయి. 9 నుండి 15 సం||ల వయస్సులోని బాల బాలికలకు ఈ పుస్తకం నిర్దేశించబడినది.
Weight 90 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-17-2

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “బాలలకు శ్రీరామకృష్ణుని కథ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,