బాలభక్తులు

30

Weight 114 g
Book Author

Pages

40

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-48-6

Availability


+ -

Share it:
Bala Bhaktulu
బాలభక్తులు
భారతీయ ప్రాచీన ఇతిహాసాలలో దైవభక్తిని, గురుభక్తిని, సత్యసంధతను మనసా, వాచా నమ్మి ఆచరించి భగవదనుగ్రహానికి పాత్రులైన బాలుర కథలు కోకొల్లలు. అటువంటి మహనీయుల కథలలో ఎనిమిది చక్కని కథలను ఏరి కూర్చిన పుస్తకం ఈ ‘బాలభక్తులు’ అనే చిత్రాలతో కూడిన పుస్తకం. నేటితరం బాలలకు మన ప్రాచీన సంప్రదాయాల యొక్క విశిష్టతను చాటిచెపుతుంది ఈ పుస్తకం. సరళమైన భాషతో, చక్కని వర్ణచిత్రాలతో, ఆద్యంతము విసుగుపుట్టకుండా చదివించే ఈ పుస్తకం చిన్న పిల్లలకు ఎంతో విలువైనది.
Weight 114 g
Book Author

Pages

40

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-48-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “బాలభక్తులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,