బాలల శ్రీరామకృష్ణ

25

Weight 100 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-49-4

Availability


+ -

Share it:
Balala Sri Ramakrishna
సచిత్ర శ్రీరామకృష్ణ జీవిత కథ
చిత్రాలతో కూడి ఉన్న ఈ కథల పుస్తకం బాలలను అలరిస్తుంది. పసితనపు ప్రాయంలో మంచి సంస్కారాలనుఅలవరించేందుకు చక్కని కథాంశాలతో కూడిన వాస్తవికతను పిల్లలకు పరిచయం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అవతార పురుషులైన శ్రీరామకృష్ణుల జీవిత చరిత్ర ఈ ప్రయత్నంలో చక్కని సహకారిగా నిలుస్తుంది. 6 నుండి 10 సం||ల వయస్సుగల బాలబాలికలకు ఈ పుస్తకం ఉద్దేశించబడినది. కానుకగా ఇచ్చేందుకు కూడా ఇటువంటి పుస్తకాలు ఉత్తమంగా నిలుస్తాయి.
Weight 100 g
Book Author

Pages

32

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-49-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “బాలల శ్రీరామకృష్ణ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,