భక్త విజయం

25

Weight 110 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-03-6

Availability


+ -

Share it:
Bhakta Vijayam
ప్రాచీన భారత వాఙ్మయంలోని కొందరు మహాభక్తుల గాథలు
ప్రాచీన భారత వాఙ్మయంలోని ఉద్గ్రంథాల నుంచి కొందరు మహాభక్తుల గాథలను ఎన్నుకొని ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచాం. ఈ కథలు నేటికాలపు పిల్లలకు, యువతకు భారతదేశపు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలపట్ల చక్కని అవగాహన కల్పించడంలో తోడ్పడతాయి. సరళమైన భాషలో సంక్షిప్తంగా ఇవ్వబడిన ఈ కథలు యువత యొక్క శీలనిర్మాణంలో తోడ్పడతాయి.
Weight 110 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-03-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భక్త విజయం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,