భారతీయ ఆదర్శ నారీమణులు

15

Weight 72 g
Book Author

Pages

120

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-09-5

Availability


+ -

Share it:
Bharatiya Adarsha Nareemanulu
భారతీయ ఆదర్శ నారీమణులు
భారతదేశ చరిత్రలోను, సాహిత్యంలోను ఎందరో మహోన్నతులైన నారీమణులు మనకు దర్శనమిస్తారు. మనదేశం వారికి గుర్తింపు ఇవ్వడమే కాక వారి జ్ఞాపకాలను అమూల్యమైనవిగా భావిస్తుంది. అటువంటి కొందరు స్త్రీ మూర్తుల సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రలను పరిచయం చేసే ఈ పుస్తకం యువతలో చక్కని స్ఫూర్తిని నింపుతుంది, మన జాతి ఘనవారసత్వాన్ని భావితరాలకు అందిస్తుంది.
Weight 72 g
Book Author

Pages

120

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-09-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారతీయ ఆదర్శ నారీమణులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,