భారతీయ ఋషులు

30

Weight 110 g
Book Author

Pages

154

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-83972-44-9

Availability


+ -

Share it:
Bharatiya Rushulu
ప్రాచీన మహర్షుల జీవిత కథలు
భారతీయ వాఙ్మయానికి తలమానికములైన వేదాలలోని జ్ఞానరాశిని మానవజాతికి అందించినవారు మన ప్రాచీన కాలపు మహర్షులు. వీరిలో వేదవ్యాసుడు, వాల్మీకి, విశ్వామిత్రుడు లాంటి కొంతమంది ప్రముఖ ఋషుల జీవితాలను గురించి మాత్రమే కొద్దో, గొప్పో మనకు తెలుసు. ప్రాచీనకాలపు 35 మంది మహర్షుల జీవితాలు, వారు సల్పిన కృషి, వారు అందించిన నిత్యసత్యాల గురించి సంక్షిప్తంగా చెప్పే పుస్తకం ఇది.
Weight 110 g
Book Author

Pages

154

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-83972-44-9

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారతీయ ఋషులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,