చికాగో నగర ఉపన్యాసములు

10

Weight 30 g
Book Author

Pages

56

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-22-4

Availability


+ -

Share it:
Chicago Nagara Upannyasamulu
1893 సర్వమత మహాసభలో స్వామి వివేకానందుని ప్రసంగాలు
అమెరికా దేశపు సోదర సోదరీమణులారా! అన్న పలుకులతో ప్రారంభించిన స్వామి వివేకానందుని ప్రసంగం నేటికి చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోయింది. స్వామి వివేకానంద మానవజాతి కళ్యాణానికై పనిచేస్తున్న ఒక సజీవమైన అద్భుత శక్తి. భారతదేశ ఔన్నత్యం ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసింది స్వామి వివేకానంద చికాగో సర్వమత మహాసభలో చేసిన ప్రసంగాల ద్వారానే. చికాగోలో స్వామి చేసిన ప్రసంగాల సారాంశమే ఈ పుస్తకం.
Weight 30 g
Book Author

Pages

56

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-22-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “చికాగో నగర ఉపన్యాసములు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,