దేవాలయం

60

Weight 240 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-3-2

Availability


+ -

Share it:
Devalayam
ఆలయ నిర్మాణ శైలులు – ఒక అవలోకనం
దేవాలయం అంటే ఏమి? ఎలా ఆవిర్భవించింది? ఎన్ని రకాల నిర్మాణములు కలవు? ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో విపులంగా ఈ పుస్తకములో తెలుపబడినవి. దేవాలయము యొక్క పూర్వచరిత్ర, ఆగమ నిర్మాణశైలి మరియు ఆధ్యాత్మిక తత్త్వానికి భౌతిక చిహ్నం అనే సత్యం తెలుపబడినది. అంతేకాదు, ఆలయ నిర్మాణశైలి ఉత్తరాదిన మరియు దక్షిణాదిన ఎంత వైవిధ్యమైనదో తెలుపబడింది. విపులమైన రేఖాచిత్రాలతో, విషయాలతో నిండిన ఈ పుస్తకము దేవాలయ నిర్మాణశైలినందు కుతూహలముగల పాఠకులకు అత్యంత రమణీయమైన కానుక.
Weight 240 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-3-2

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దేవాలయం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,