దేవీమాహాత్మ్యము

40

Weight 130 g
Book Author

Pages

180

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-2-5

Availability


Out of stock


Share it:
Devi Mahatmyam
దుర్గా సప్తశతి – తాత్పర్యసహితం
దుర్గా సప్తశతి’ అనే నామాంతరముగల ‘దేవీ మహాత్మ్యము’ నందు 700 శ్లోకములు గలవు. ఈ గ్రంథములో అనేక ధ్యానమంత్రములు, స్తోత్రములు మరియు శ్రీ జగన్మాత యొక్క మాహాత్మ్యమును తెలుపు కథలు కలవు. త్రయోదశ అధ్యాయాలతో కూడి అత్యంత భక్తి పూరకమైన శ్రీ మార్కండేయ పురాణములోని ఈ దేవీ మహాత్మ్యం పారాయణ వలన అమ్మవారి కటాక్షవీక్షణాలు మనపై తప్పక ప్రసరిస్తాయి.
Weight 130 g
Book Author

Pages

180

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-2-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దేవీమాహాత్మ్యము”

Your email address will not be published. Required fields are marked *