ధీర యువతకు

100

Weight 430 g
Book Author

Pages

328

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-83142-57-6

Availability


+ -

Share it:
Dheera Yuvataku
To The Brave Youth…
ద్విభాషా పుస్తకంగా రూపొందిన ఈ పుస్తకంలో స్వామి వివేకానంద సూక్తులు ఆంగ్లంలోను, తెలుగులోను పొందుపరచబడ్డాయి. స్వామి వివేకానంద ఒక విషయంపై వివరించిన సూక్తులను అన్నింటినీ ఒక చోట చేర్చడం జరిగింది. ధీర యువతకు ఈ పుస్తకం ఒక వరం. లక్షలకు పైగా అమ్ముడిపోయిన ఈ పుస్తకం ప్రతీ యువకుడి చెంత ఉండాల్సిందే!
Weight 430 g
Book Author

Pages

328

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-83142-57-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ధీర యువతకు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,