ధీరవాణి

25

Weight 110 g
Book Author

Pages

208

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-40-8

Availability


+ -

Share it:
Dhiravani
స్వామి వివేకానంద వాఙ్మయంలోని ఆణిముత్యాలు
ప్రపంచం యావత్తూ గర్వించదగ్గ మహాత్ముడైన స్వామి వివేకానంద జీవితంలో జరిగిన ప్రతీ సంఘటన ఆయన వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన ఒక విలక్షణమైన అంశాన్ని తెలియజేస్తుంది. స్వామీజీ బహుముఖ వ్యక్తిత్వాన్ని విభిన్న కోణాలలో దర్శించిన వారి శిష్యుల స్మృతులు కొన్ని ఈ పుస్తకంలోని మొదటి భాగంలో ఇవ్వడం జరిగింది. స్వామి వివేకానంద వాఙ్మయంలోని కొన్ని ఆణిముత్యాలను ఈ పుస్తకంలోని రెండవ భాగంలో పొందుపరిచాం. స్వామీజీ తన శిష్యులను ఉత్తేజపరుస్తూ వ్రాసిన కొన్ని లేఖలు ఈ పుస్తకంలోని మూడవ భాగంలో ఉంచడం జరిగింది. స్వామీజీ గంభీర వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకొనగోరే చదువరులకు ఈ పుస్తకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
Weight 110 g
Book Author

Pages

208

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-40-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ధీరవాణి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *