దివ్యజనని శ్రీశారదాదేవి

10

Weight 70 g
Book Author

Pages

128

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-09-7

Availability


+ -

Share it:
Divyajanani Sri Sarada Devi
సంక్షిప్త జీవితం, ఉపదేశాలు
దివ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల జీవితచరిత్రలు తరతరాలకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచివుంటాయి. కాలంతో నిమిత్తం లేకుండా అవి చదువరులకు స్ఫూర్తిని కలుగచేస్తాయి. అటువంటి పుస్తకమే ఇది. ఇందు మాతృదేవిగా, విశ్వజననిగా కీర్తించబడుతున్న శ్రీశారదాదేవి జీవితంలోని ప్రధానాంశాలన్నీ పొందుపరచబడ్డాయి. బాల్యంతో మొదలుకొని అనేక కథలను తెలియజేస్తూ ఆధ్యాత్మిక గురుత్వపు బాధ్యతను నిర్వహించడం వరకూ కనిపిస్తుంది. తప్పక అధ్యయనం చేయవలసిన పుస్తకాలలో ఒకటిగా ఈ పుస్తకం నిలుస్తుంది.
Weight 70 g
Book Author

Pages

128

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-09-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దివ్యజనని శ్రీశారదాదేవి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,