దృఢ సంకల్పాలు

10

Weight 20 g
Book Author

Pages

24

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-80-6

Availability


+ -

Share it:
Drudha Sankalpalu
సత్య దృఢ సంకల్పముల కూర్పు
ప్రపంచంలో అతి చిన్న కార్యం మొదలుకొని మహత్కార్యాలవరకూ ఏ పనిని ఆరంభించేందుకైనా ముందుగా దృఢ సంకల్పం ఆవశ్యకం. మనసా, వాచా, కర్మణా ఎదురయ్యే ఆటంకాలను అధిగమించేందుకు సంకల్పబలమే సహకరిస్తుంది. సంకల్పాలు సత్ప్రయోజనాలతో కూడుకున్నవై ఇతరులకు హాని కలుగనివ్వని విధంగా ఉండాలి. యువతలో నిర్మాణాత్మక సంకల్పాలను రూపొందించేందుకు ఈ పుస్తకం ఉపకరిస్తుంది.
Weight 20 g
Book Author

Pages

24

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-80-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దృఢ సంకల్పాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *