గీతోపన్యాసాలు

10

Weight 40 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-48-7

Availability


+ -

Share it:
Geetopanyasalu
గీతోపన్యాసాలు
స్వామి వివేకానంద బ్రహ్మచారులకు, యువసన్న్యాసులకు శిక్షణ ఇచ్చే సమయంలో ఆలంబజారు మఠ ఆవరణలో భగవద్గీతను గురించి బోధించిన ఉపన్యాస సారాంశమే ఈ పుస్తక రూపం దాల్చింది. ఇందులో భగవద్గీత విశిష్టతతో పాటుగా మొదటి నాలుగు అధ్యాయాల సారాంశం కనిపిస్తుంది. ఇది అన్ని వయస్సులవారూ తప్పక చదవదగిన పుస్తకం.
Weight 40 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-48-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గీతోపన్యాసాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,