గీతాదర్శనము

120

Weight 350 g
Book Author

Pages

220

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-08-8

Availability


+ -

Share it:
Gita Darshanam Telugu
ముఖ్య గీతాశ్లోకాలకు సచిత్ర వ్యాఖ్యానం
రామాయణము దృశ్యకావ్యమని అందురు. శ్రీమత్ భగవద్గీత తత్త్వసారము. కానీ భగవద్గీతను కూడా దృశ్యకావ్యముగా మలచినది ఈ సచిత్ర గ్రంథము. అత్యద్భుతమైన చిత్రములతో, సరళ వ్యాఖ్యానముతో, భాగవతము నుండి సేకరించిన శ్లోకములతో కూడిన ఈ గ్రంథము ప్రతియొక్కరూ చదవవలసినదే. సందర్భోచితములైన స్వామి వివేకానంద, శ్రీరామకృష్ణుల వ్యాఖ్యలు కూడా ఇందుగలవు.
Weight 350 g
Book Author

Pages

220

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-08-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గీతాదర్శనము”

Your email address will not be published. Required fields are marked *