గురూపదేశములు

12

Weight 58 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

11037

Availability


+ -

Share it:
Gurupadeshamulu
గురూపదేశములు
శ్రీరామకృష్ణుల మానస పుత్రునిగా పేరుగాంచిన స్వామి బ్రహ్మానంద అమూల్యమైన గురుభాషితాలను ఏమాత్రమూ వాసి తగ్గకుండా యథాతథంగా ప్రపంచానికి అందజేయాలనే సంకల్పంతో శ్రీరామకృష్ణుల పలుకులను ఇందులో సంకలనం గావించారు. ఇందులో వివిధ ఆసక్తికర అంశాలు ప్రస్తావించబడినాయి. గృహస్థులు – సముచిత పారమార్థిక సాధనలు, విభిన్న తరగతులకు చెందిన సాధకులు, సాధనలో అవాంతరాలు వంటివి ఇందులోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలు.
Weight 58 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

11037

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “గురూపదేశములు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,