జాగృత భారతం

30

Weight 170 g
Book Author

Pages

168

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-54-8

Availability


+ -

Share it:
Jagruta Bharatam
భారతదేశ భాగ్యోదయానికి స్వామి వివేకానందుని మార్గదర్శకాలు
స్వామి వివేకానంద ఆధునిక భారతదేశంలో జన్మించిన ఒక విశిష్ట వ్యక్తి అనడానికి ఏమాత్రము సందేహము అక్కరలేదు. స్వామీజీ సందేశాలు మానవాళి అందరికి ఆచరణయోగ్యాలు. నేటి భారతావని ప్రగతిపథంలో ముందు ఉండి, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోటీ పడేందుకు చేయవలసిన కార్యాచరణ మార్గాలను ప్రజలలోని ప్రతీ వర్గానికి స్వామీజీ సందేశాల రూపంలో అందజేసిన పలుకులను గ్రంథస్తం చేసినది ఈ పుస్తకం. యువతకు, సంఘ సంస్కర్తలకు, విద్యావేత్తలకు, మహిళలకు, జనబాహుళ్య ఉద్ధరణకు, భారతజాతి వైభవ పునరుద్ధరణకు స్వామీజీ మాటలలోనే వారి సందేశాలను ఇందులో చేర్చటం జరిగింది.
Weight 170 g
Book Author

Pages

168

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-54-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జాగృత భారతం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,