జయపాండురంగ విఠల

40

Weight 140 g
Book Author

Pages

200

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-73-6

Availability


Out of stock


Share it:
Jaya Panduranga Vithala
పండరినాథుని సేవలో తరించిన 21 మంది భక్తుల జీవిత గాథలు
పన్నెండవ శతాబ్దం నుండి పదహారవ శతాబ్దం మధ్యలో మహారాష్ట్రలో జన్మించి పాండురంగడిని సేవించి తరించిన భక్తవరేణ్యుల జీవితగాథలు ప్రాపంచిక జీవితపు బాధ్యతలను విస్మరించకుండానే భగవద్భక్తిని పెంపొందించుకొని, నామసంకీర్తనతో, నామోచ్చారణతోనే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చని నిరూపించాయి. భగవంతుడిపై అచంచల విశ్వాసం కలిగినవారు ఎలాంటి గడ్డుపరిస్థితులను అయినా సునాయాసంగా అధిగమించగలరని వీరి జీవితాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. జ్ఞానేశ్వర్, నామదేవ్, తుకారాం, సమర్థ రామదాస్, సక్కుబాయి వంటి 21 మంది మహాభక్తుల జీవిత చరిత్రలు ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచబడ్డాయి.
Weight 140 g
Book Author

Pages

200

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-73-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జయపాండురంగ విఠల”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,