జీవన వికాసం రెండవ భాగం

70

Weight 300 g
Book Author

Pages

448

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-91-0

Availability


+ -

Share it:
Jeevana Vikasam Rendava Bhagam
విజయవంతమైన జీవితానికి ఉదాత్త భావ ప్రేరణలు
నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువల నిర్లక్ష్యం, ఇంద్రియసుఖాలే ముఖ్యమని చెప్పే భౌతికవాద ఆదర్శం, సుఖమే పరమలక్ష్యమని అనుకునే హేతువాదం, శాస్త్రీయ విజ్ఞానపు దుర్వినియోగం మానవాళిని అగాధంలోకి లాగుతున్నాయి. ఒక కంప్యూటర్నో, లేక అత్యద్భుతమైన ఒక వ్యోమనౌకనో మనిషి నియంత్రించగలిగినా, తన మనస్సునే స్వాధీనం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటే ఏమి ప్రయోజనం? చక్కని నిజ జీవిత సంఘటనలతో జీవన వికాసానికి ఉదాత్త భావ ప్రేరణలు ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచబడ్డాయి.
Weight 300 g
Book Author

Pages

448

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-91-0

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జీవన వికాసం రెండవ భాగం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *