జ్ఞానతేజం

12

Weight 48 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

Availability

ISBN / Barcode

978-93-83972-77-7


+ -

Share it:
Jnana Tejam
The Spark of Wisdom
భగవద్గీతను నిత్యజీవితంలో అనుష్ఠించాలనే ఆశయంతో గీతలోని అమృత గుళికలను కొన్నింటిని, యువతకు ఉపయుక్తమయ్యే రీతిలో ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు. అనుదినం వీటిని అధ్యయనం చేస్తే అవి మనస్సుని ఉత్తేజపరిచే ఉత్ప్రేరకాలుగా ఉపయోగిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు. తొలుతగా ఆంగ్లమూలాన్నీ, తరువాత దాని అర్థాన్ని తెలుగులోనూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఉదయభాస్కరుడు వచ్చేవేళ ఈ జ్ఞానతేజ పఠనం ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది.
Weight 48 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

Availability

ISBN / Barcode

978-93-83972-77-7

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “జ్ఞానతేజం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *