కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర

40

Weight 150 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-35-6

Availability


+ -

Share it:
Kailaasa Manasa Sarovara Yatra
కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర
ఆస్తికులలో, ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసువుల్లో నరనరాన నిండిపోయిన కైలాస పర్వత ప్రాంతపు మధురూహలను కళ్ళెదుట నిలుపుకొనేందుకు ఏకైక మార్గం ‘కైలాస- మానస సరోవర తీర్థయాత్ర.’ భారత దేశ సంస్కృతిలో, ధర్మంలో అంతర్భాగమైన కైలాస పర్వతం, మానస సరోవరం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి, తీర్థయాత్ర చేసేవారికి సవివరణతో కూడిన ఈ పుస్తకం సహకరిస్తుంది.
Weight 150 g
Book Author

Pages

144

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-35-6

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,