కల్పతరువు శ్రీరామకృష్ణ

15

Weight 88 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-12-5

Availability


+ -

Share it:
Kalpataruvu Sri Ramakrishna
కల్పతరువు శ్రీరామకృష్ణ
భగవంతుడు కల్పతరువు. సకల పురుషార్థాలను ప్రసాదించే వేల్పు చెట్టు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ దేవతావృక్షం నుండి తమ మనోరథాలను సాధించుకోవచ్చు. అయితే, కల్పతరువును ఆశ్రయించి అభయప్రదానమనే అమృతఫలం పొందడం ఎలాగో ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది.
Weight 88 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-12-5

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కల్పతరువు శ్రీరామకృష్ణ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,