కర్మయోగం

20

Weight 90 g
Book Author

Pages

116

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-57-9

Availability


Out of stock


Share it:
Karma Yogam
కర్మయోగ పాలన ద్వారా మోక్షాన్ని పొందే మార్గాలు
కర్మచేయకుండా ఏ మానవుడు ఉండలేడు. కానీ ఆ కర్మయే ఒక యోగసాధనమని భావించి ఆచరిస్తే అది ఆదర్శవంతమై సర్వజనుల సుఖశాంతులకు ఆలవాలమవుతుంది. స్వామి వివేకానంద కర్మయోగంపై చేసిన మహోపన్యాస తరంగిణియే ఈ పుస్తకం. ఇందులో స్వామీజీ నిస్స్వార్థ కర్మాచరణ ద్వారా మోక్షాన్ని పొందే మార్గమే కర్మయోగమని, అదియే ఇహమునకు పరమునకు సరైన మార్గమని తెలిపారు.
Weight 90 g
Book Author

Pages

116

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-57-9

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కర్మయోగం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,