కోపాన్ని అధిగమించడం

20

Weight 70 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-1-8

Availability


+ -

Share it:
Kopannni Adhigaminchadamu
కోపాన్ని అధిగమించడం
కోపం లేదా తారాస్థాయిలో ఆగ్రహం అనేవి ప్రతి కుటుంబంలోను లేదా సంసారంలోనూ పిలవని పేరంటంలా వచ్చి చోటుచేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిందే! ‘తన కోపమే తన శత్రువు’ అనే నానుడి ఉండనే ఉంది. కోపం వల్ల ఎదురయ్యే దుష్పరిణామాలు, కోపాన్ని అధిగమించడానికి సాధనలు వివరించబడ్డ ఈ పుస్తకం ప్రతీ ఒక్కరి చెంత ఉండాల్సిందే!
Weight 70 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-81-922209-1-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కోపాన్ని అధిగమించడం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *