నా భారతం అమర భారతం

30

Weight 230 g
Book Author

Pages

240

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-36-3

Availability


+ -

Share it:
Naa Bharatam Amara Bharatam
నా భారతం అమర భారతం
మానవోద్ధరణే స్వామి వివేకానంద ఉద్యమం. భౌతిక సంపదకు, నైతిక పురోగతికి మధ్య అభిలషణీయమైన సమతుల్యం పొసగితే తప్ప వ్యక్తికి శాంతి, సమజానికి అభ్యుదయం సమకూరవని తెలియజేసే స్వామి వివేకానందుని భావాల సమ్మేళనం ఈ పుస్తకం. స్వామి వివేకానంద భారతదేశాన్ని పుణ్యభూమిగా అభివర్ణిస్తారు. ఏ ప్రాంతంలో అయితే సౌకుమార్యం, ఉదారత, పవిత్రత అత్యున్నత స్థాయిని చేరుతాయో, ఏ ప్రాంతంలో ఆత్మవిచారం, తాత్త్విక ప్రవృత్తి అధిక పాళ్ళలో ప్రవర్తిలుతాయో అదే పుణ్యభూమి. భారతదేశాన్ని పుణ్యభూమి స్థానంలో నిలబెట్టాలంటే ఏఏ లక్షణాలు మన జాతి సంతరించుకోవాలో తెలియజేసే గ్రంథం.
Weight 230 g
Book Author

Pages

240

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-36-3

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నా భారతం అమర భారతం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,