పారాయణగీత

15

Weight 80 g
Book Author

Pages

256

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-80-7

Availability


+ -

Share it:
Parayana Gita
స్థూలాక్షరాలలో మూలశ్లోకాలు – ధ్యానమంత్రాల సహితం
శ్రీమత్ భగవద్గీత ఒక పెద్ద ఆధ్యాత్మిక గ్రంథరాజము. దీనిని నిత్యపారాయణ గీతగా పెద్ద అక్షరాలతో చిన్న పుస్తకముగా రూపొందించాం. ఇది ప్రతిఒక్కరూ జేబులో పట్టే పుస్తకముగా కూడా తమవెంట తీసుకొనిపోయి వీలైనప్పుడు చదువుకొనదగు పారాయణ గీత.
Weight 80 g
Book Author

Pages

256

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-80-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పారాయణగీత”

Your email address will not be published. Required fields are marked *