పతంజలి యోగ సూత్రాలు

30

Weight 110 g
Book Author

Pages

150

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-02-8

Availability


Out of stock


Share it:
Patanjali Yoga Sutralu
పతంజలి యోగసూత్రాలకు స్వామి వివేకానంద వ్యాఖ్యానం
పతంజలి మహర్షి యొక్క యోగసూత్రములు ఎంతో భావగర్భితమై, సంక్షిప్తరూపముతో సంస్కృతములోనున్న సూత్రములు. ఈ సూత్రములకు స్వామి వివేకానంద యొక్క అనువాదము, విశ్లేషణ అపురూపమైన కానుక. ఈ పుస్తకము యోగసాధనారంభకులకు మరియు యోగాభ్యాసములో ఎదురగు సందేహముల నివృత్తి కొరకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
Weight 110 g
Book Author

Pages

150

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-02-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పతంజలి యోగ సూత్రాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *