ప్రశ్నోత్తరాల ద్వారా హిందూ ధర్మము

15

Weight 54 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-41-8

Availability


+ -

Share it:
Prashnottarala Dwara Hindu Dharmam
ప్రశ్నోత్తరాల ద్వారా హిందూ ధర్మము
హిందూమతంపై గల దురభిప్రాయాలను తొలగిస్తూ, విద్యార్థుల్లో, విమర్శకుల్లో కలిగే సందేహాలకు సమాధానాలను అందించడమే ఈ పుస్తక లక్ష్యం. దీనిని చదివిన వారికి హిందూమతం పట్ల, ధర్మం పట్ల విశ్వాసం ప్రగాఢమవుతుందనటంలో సందేహంలేదు. జిజ్ఞాసువులకు ఇది ఒక చక్కని పుస్తకం.
Weight 54 g
Book Author

Pages

88

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-41-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రశ్నోత్తరాల ద్వారా హిందూ ధర్మము”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,