శ్రీరామకృష్ణ కర్ణామృతము

25

Weight 90 g
Book Author

Pages

128

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-96-8

Availability


+ -

Share it:
Sri Ramakrishna Karnamrutam
శ్రీరామకృష్ణుల మహత్వము, ఉపదేశాలను వర్ణించే అద్భుత శ్లోకసముచ్చయము – తాత్పర్య సహితం
సాధారణ మానవ సంబంధాలకు అతీతంగా సంసారంనుండి తరించేందుకు భక్తులు పడే ఆరాటం, తపన ఈ పుస్తకంలోని ప్రధానాంశంగా రూపుదిద్దుకొంది. శ్రీరామకృష్ణుల ఉపదేశాలు, ముఖ్యంగా సర్వమతసారం ఒక్కటేనని ఆయన ఋజువుచేసిన తీరు, రాజీపడని విధంగా పరిత్యాగపు ఆదర్శాన్ని ఆయన ఆచరించి చూపిన విధానం ఈ రచనలో సమర్థవంతంగా వివరించారు. అత్యద్భుత కవితా ధోరణితో భక్తి రసాత్మకంగా కూర్చబడిన ఈ పుస్తకం శ్రీరామకృష్ణుల భక్తులందరినీ అలరిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
Weight 90 g
Book Author

Pages

128

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83972-96-8

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “శ్రీరామకృష్ణ కర్ణామృతము”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,