శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస

300

Weight 2160 g
Book Author

Pages

1346

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-06-4

Availability


+ -

Share it:
Sri Ramakrishna Paramahamsa (Set of 2 Books)
శ్రీరామకృష్ణ పరమహంససమగ్ర, సప్రామాణిక జీవితగాథ (రెండు సంపుటములు)
శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవితంపై వెలువడిన సప్రామాణిక, సమగ్ర గ్రంథరాజమే శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస. అవతారం అంటే ఏమిటి? ఏ పరిస్థితులలో అవతార పురుషుడు అవతరిస్తాడు? ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు? సాధనలు ఎందుకు చేస్తాడు? మొదలైన విషయాలతో పాటు శ్రీరామకృష్ణుల జీవితాన్ని, అంతకు మునుపు లోకం కనీ, వినీ ఎరుగని ఆయన సాధనలను, అవతార పురుషునిలోని మానవత్వ, దైవత్వ సమ్మేళనాన్ని, శ్రీరామకృష్ణుల అవతార కార్యాన్ని విపులంగా ఈ గ్రంథంలో చర్చించారు. శాస్త్రాలకు ఆయన జీవితం ఎలా ప్రమాణమై భాసిల్లిందో వేదవేదాంతాలకు ఆయన ఎలా సజీవ భాష్యమై ఒప్పారారో ఈ గ్రంథం చదివిన వారికి అవగతమౌతుంది.
Weight 2160 g
Book Author

Pages

1346

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-83142-06-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,