శ్రీరామకృష్ణ ఉవాచ

5

Weight 24 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-06-4

Availability


+ -

Share it:
Sri Ramakrishna Uvacha
శ్రీరామకృష్ణ ఉవాచ
అవతారవరిష్ఠులైన శ్రీరామకృష్ణులను గురించి సంక్షిప్తంగా ఇందులో ముందుగా తెలియజేసారు. వేదాంత తత్త్వమనే దధిని మధించి, తత్ప్రసాదితంగా లభించిన వెన్నను సరళభాషలో, తేటతెల్లని ఉపమానాలతో తన వద్దకు వచ్చిన భక్తులందరికీ అందజేసిన మహనీయులు శ్రీరామకృష్ణులు. సాధకులలో కలిగే సాధారణ సందేహాలకు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాలు కూడా ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచబడినాయి. భక్తులైనవారు తప్పక నిత్యమూ అధ్యయనం చేయవలసిన పుస్తకం ఇది.
Weight 24 g
Book Author

Pages

96

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-86857-06-4

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “శ్రీరామకృష్ణ ఉవాచ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,