శ్రీశారదాదేవి

15

Weight 80 g
Book Author

Pages

176

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-11-0

Availability


+ -

Share it:
Sri Sarada Devi Tamasoma Jyotirgamaya
దివ్యజనని శ్రీశారదాదేవి వ్యక్తిత్వ కాంతి రేఖలు
ప్రాచీన కాలంలోని సాంప్రదాయిక జ్ఞానం, ఆధునిక వైజ్ఞాన దృక్పథం, ఈ రెండింటి యొక్క చక్కని సమ్మేళనమే శ్రీ శారదాదేవి జీవితం. నేటి భారతావనిలోని స్త్రీ జాతికి ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించి, ప్రేమ, దయ, వినయం, ఓర్పు, బలం, ధైర్యం వంటి లక్షణాలతో కూడిన ధీరవనితలుగా తయారుకావడానికి శారదామాత యొక్క జీవితం ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది.
Weight 80 g
Book Author

Pages

176

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-11-0

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “శ్రీశారదాదేవి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,