ఉపనిషత్కథలు

40

Weight 150 g
Book Author

Pages

224

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-12-7

Availability


+ -

Share it:
Upanishadkathalu
ఉపనిషత్కథలు
‘ఉపనిషత్తులన్నీ ఎలుగెత్తి చాటే ఉపదేశం ‘బలం’ అని ప్రవచించారు స్వామి వివేకానంద. ఈ అద్భుత ప్రాచీన విజ్ఞాన సంపద యావత్ప్రపంచాన్ని శక్తిమంతం చేయడానికి కావలసిన శక్తికన్నా అధికశక్తిని కలిగి ఉంది. అటువంటి దివ్య శక్తి సమన్వితాలైన తేజోవంతములైన ఉపనిషత్ సత్యాలు అందమైన కథల రూపంలో మీకు అందించడానికి చేసిన ప్రయత్నమే ఈ ‘ఉపనిషత్కథలు’.
Weight 150 g
Book Author

Pages

224

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

978-93-85243-12-7

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉపనిషత్కథలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,