ఉపనిషత్తుల సందేశం

120

Weight 560 g
Book Author

Pages

584

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

10143

Availability


+ -

Share it:
Upanishathula Sandesam
ఆధునిక చింతన, ఆవశ్యకతల వెలుగులో ఉపనిషత్తుల వ్యాఖ్యానం
ఉపనిషత్ సారస్వతంలోని యావత్తు విషయాల సారం ఈశ, కేన, కఠోపనిషత్తులలో దర్శనమిస్తుంది. కాబట్టే గ్రంథకర్త మూడు ఉపనిషత్తులను ఎంచుకొని కూలంకషంగా ఈ గ్రంథంలో చర్చించటం జరిగింది. ఈ ఉపనిషత్తుల సందేశం మానవాళికి బలం, అభయం, ఐకమత్యం, సామరస్యం, ప్రేమ, సేవానిరతులను ప్రసాదిస్తుందనటం నిర్వివాదాంశంగా నిలుస్తుంది. ఈ గడ్డమీదనే ఈ ఉపనిషత్తుల మహోన్నత భావాలు వెల్లివిరిసినా, వాటిని మనం సముచిత రీతిలో అవగాహన చేసుకోలేదని, జీర్ణించుకోలేదనీ చెప్పటం సత్యదూరం కాదు. ఉపనిషత్తులు మానవాళికి అందచేస్తున్న సందేశాన్ని నేటి వర్తమాన కాలానికి తగినట్లుగా ఈ గ్రంథం అద్దం పడుతుంది. ఉపనిషత్తులను సరైన వెలుగులో అవగాహన చేసుకొని, తద్వారా మేలు పొందడానికి ఈ గ్రంథం ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందనటంలో సందేహం లేదు.
Weight 560 g
Book Author

Pages

584

Binding

Publisher

ISBN / Barcode

10143

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉపనిషత్తుల సందేశం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *